इंग्रजी

आमच्याशी संपर्क साधा

कंपनीचा पत्ता: No.810, युनिट 1, Zhueque Qixing Guoji Apartment, Zhuque Road, Yanta District, Xi'an, China 710075

कारखान्याचा पत्ता: क्र. 9, जिकाई साउथ रोडचा मधला विभाग, जिक्सियान इंडस्ट्रियल पार्क, जिक्सियान टाउन, झौझी काउंटी, शिआन सिटी, शानक्सी प्रांत

तेल: ७७८-९९१ -०१६९

ई-मेल: info@scigroundbio.com

वेबसाइट: scigroundbio.com